Haridus, mis toetab demokraatiat - dialoogi algatamine, videod, kaasamiseksperimendid

Kuidas tugevdada demokraatiat arvestades väljakutsetega nagu polariseerumine, tehnokratiseerumine, esindusdemokraatiast võõrandumine, globaalsed kriisid ja muu selline? Milline peaks olema kodanik liberaalses demokraatias? Milliseid oskusi, teadmisi ja omadusi on tal vaja? Mis roll on selles kõiges haridusel?

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

MH

Maarja Hallik

maarjah@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

HS

Herkko Sõber

sober@tlu.ee

LK

Leif Kalev

leif@tlu.ee

#demokraatia #haridus #innovatsioon #sotsiaalne eksperiment #meedia #video