Haridus, mis toetab demokraatiat - dialoogi algatamine, videod, kaasamiseksperimendid

Kuidas tugevdada demokraatiat arvestades väljakutsetega nagu polariseerumine, tehnokratiseerumine, esindusdemokraatiast võõrandumine, globaalsed kriisid ja muu selline? Milline peaks olema kodanik liberaalses demokraatias? Milliseid oskusi, teadmisi ja omadusi on tal vaja? Mis roll on selles kõiges haridusel?

The aim of the project

Projekti peamine esmane eesmärk on algatada dialoogi inimestega tänavalt, ülikoolist, koolidest ja mujalt demokraatia, kodanikuks olemise ja hariduse teemal. Selle eesmärk on omakorda laiemate sihtgruppide kaasamine Democrat projekti ja inimeste arvamuste, hoiakute ning ideede parem mõistmine. 

Tudengite jaoks võiks eesmärk olla ka iseenda kodanikurolli ja demokraatia ning hariduse eri tahkude mõtestamine; samuti uued teadmised ja oskused kommunikatsiooni, meedia ja erinevate kaasamismeetodite teemal. 

Kui aga veelgi avaramalt mõelda, siis projekti eesmärk on anda positiivne panus Eesti demokraatia ja hariduse arengusse. 

Supervisor(s)

MH

Maarja Hallik

maarjah@tlu.ee

Co-supervisor(s)

HS

Herkko Sõber

sober@tlu.ee

LK

Leif Kalev

leif@tlu.ee

#demokraatia #haridus #innovatsioon #sotsiaalne eksperiment #meedia #video

Project members

K
Karoliine
S
Svetlana
G
Gertrud
A
Aleks Martin
K
Kertu
K
Kai
H
Hille
I
Inga
Political Science (2)
Special Education (1)
Law (1)
Urban Governance (1)
Educational Leadership (1)
Political Science (1)
Public and Business Management (1)