Interdistsiplinaarsete projektitaotluste kirjutamine, projektide juhtimine ja elluviimine

Projekti raames arendatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid erialadevaheliseks, interdistsiplinaarseks koostööks projektitaotluste kirjutamiseks, projektide elluviimiseks (sh kommunikatsiooniks) ja juhtimiseks. Suureneb valmidus mõista interdistsiplinaarse koostöö tugevusi ja toime tulla probleemkohtadega ning osaleda projektipõhise rahastuse taotlemisel ning projektide elluviimisel interdistsiplinaarses koostöös, vähemalt partneri rollis.

Projekti eesmärk

Toetada interdistsiplinaarseks koostööks valmisolekut, seda toetavate hoiakute, teadmiste ja oskuste kujunemist läbi erialadevahelise projektitaotluste kirjutamise, projektide elluviimise (sh kommunikatsiooni) ja juhtimise kompetentside arendamise. 

Juhendaja(d)

KS

Koidu Saia

koiduke@tlu.ee

KK

Kadi Kriit

kadikr@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

KK

Kadi Kriit

kadikr@tlu.ee

#projektijuhtimine #projektide taotlemine #projektide elluviimine

Rühma liikmed

E
Eliine
T
Triin
K
Katriann
N
Nazira
C
Chongbin
L
Lili-Ann
S
Syed Ali
Kultuuriteadus (1)
Tervisejuht (1)
Kommunikatsioonijuhtimine (2)
Haridusinnovatsiooni juhtimine (1)
Poliitika ja valitsemine (1)
Psühholoogia (1)

Rühma liikmed

O
Oleksandra
N
Nouman
A
Alari
S
Sümeyye
S
Supti
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (1)
Sotsiaalne ettevõtlus (1)
Kehakultuur (1)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (2)
Group 2

Rühma materjalid

SAMPLE - Group 2.docx (358.64 KB) Proposal