„Kella viiest üheksani: tähendusrikka ELU võimalikkus koos tööandjaga“

Projekt keskendub töötaja huvihariduse, harrastuste ja tõsiste vaba aja tegevustes osalemise ning mitteosalemise tähendusele ühiskonnas töötaja ja tööandja perspektiivist. Ootame liituma bakalaureuse- ja magistriõppe tudengeid, kel on kas varasem küsitluste läbiviimise kogemus või huvi selle vastu ning huvi töömotivatsiooni ja -tasakaalu teemade vastu.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

HE

Heili Einasto

heiein@tlu.ee

EN

Erle Neeme

erlnee@tlu.ee