„Kella viiest üheksani: tähendusrikka ELU võimalikkus koos tööandjaga“

Projekt keskendub töötaja huvihariduse, harrastuste ja tõsiste vaba aja tegevustes osalemise ning mitteosalemise tähendusele ühiskonnas töötaja ja tööandja perspektiivist. Ootame liituma bakalaureuse- ja magistriõppe tudengeid, kel on kas varasem küsitluste läbiviimise kogemus või huvi selle vastu ning huvi töömotivatsiooni ja -tasakaalu teemade vastu.

Projekti eesmärk

Viia läbi uuring töötajate ja tööandjate hoiakute ja praktikate kohta töötaja tõsiste vabaaja tegevuste toetamise osas.

Juhendaja(d)

HE

Heili Einasto

heiein@tlu.ee

EN

Erle Neeme

erlnee@tlu.ee

Projekti liikmed

J
Jekaterina
H
Hele-Riin
A
Armin
L
Lisete
D
Doris
B
Berta
T
Tanel
M
Martin
H
Heily
A
Agne
A
Aleksandra
A
Angelina
B
Birgit
K
Karin
B
Bert
L
Liis
K
Kalli
G
Gendra
J
Jekaterina
K
Kristin
Organisatsioonikäitumine (2)
Aasia uuringud (1)
Õigusteadus (2)
Nüüdiskultuur (1)
Kehakultuur (1)
Õigusteadus (2)
Organisatsioonikäitumine (1)
Riigiteadused (1)
Sotsiaaltöö (1)
Rekreatsioonikorraldus (1)
Kehakultuur (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Haldus- ja ärikorraldus (1)
Õigusteadus (2)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Sotsiaaltöö (1)