Koolikultuur, kooli õhkkond ja õpilaste/õpetajate rahulolu eesti alternatiivpedagoogilise suunitlusega koolides

Üliõpilased saavad võimaluse etnograafilise ning juhtumiuuringu kombinatsioonis teha sissevaate alternatiivpedagoogiliselt suunitletud erakoolide argitegelikkusse ja uurida lähemalt, millistele organisatsioonikultuurilistele abinõudele toetudes tagatakse neis koolides nii õpetajate kui õpilaste hea- ja rahulolu.

Projekti eesmärk

Seame eesmärgiks saada lähem sissevaade alternatiivpedagoogilistel suundadel põhinevate Eesti erakoolide organisatsiooni- ja juhtimiskultuurist ning selle mõjust  kooli atmosfäärile ja seal osalejate tajutud hea- ja rahulolule.

Projekti liikmed

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (1)
Kasvatusteadused (2)
Psühholoogia (1)
Õigusteadus (1)
Sotsiaaltöö (1)
Eripedagoog-nõustaja (2)
Kasvatusteadused (1)
Pedagoogika (1)
Eripedagoog-nõustaja (2)
Eripedagoogika (1)