Ladina-Ameerika presidendid Eesti meedias

Projekt selgitab välja, kas ja kuidas on viimase kümnendi vältel Postimehes ja ERR-i portaalis kujutatud Ladina-Ameerika presidente ning milline võõrakuvand on sellega loodud.

Projekti eesmärk

Osalejad võivad kaasa rääkida projekti kõigis etappides, muuhulgas kitsama eesmärgi sõnastamisel ja kohtumiste sisu kavandamisel, lähtudes oma huvist ja oskustest. Esialgne põhieesmärk on koostada süsteemne ülevaade Ladina-Ameerika poliitiliste liidrite kujutamisest Eesti ajakirjanduses viimase kümne aasta vältel. Selleni aitavad muuhulgas jõuda järgmised tegevused: 

- kaardistada üheskoos artiklid vahemikust 2011–2021 ja nende ilmumise sagedus;

- määratleda iga artikli tüüp (lühiuudis, kokkuvõtteuudis jt) ja infoallikale viitamine;

- tuvastada uudisküsimus ja sündmuse valimise kriteeriumid (uudisväärtus)

- analüüsida uudise ülesehitust (pealkirja, juhtlõiku, teemaarendust, lisainfot);

- analüüsida presidentide identifitseerimist ja seost sündmusega;

- analüüsida parafraase, tsitaate, saatelauseid ja stiili;

- analüüsida illustratsioone, fotoallkirju ja nende seost tekstiga;

- tutvuda üheskoos ajakirjanduse ja fotoanalüüsi meetoditega;

- tutvuda ühiselt Ladina-Ameerika riikide aktuaalsete probleemidega.

Juhendaja(d)

MK

Merilin Kotta

mkgirona@tlu.ee

#Ladina-Ameerika #poliitika #presidendid #meedia #uudised

Projekti liikmed

T
Triinu Lotta
R
Rita
L
Laura Sophia
S
Sille-Kadri
E
Ergo
R
Riho
S
Siim Oliver
Antropoloogia (1)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Riigiteadused (1)
Politoloogia (1)
Kehakultuur (2)
Ajalugu (1)