Mentorlus ja kootsing - infovoldik

Projektis osalejad koostavad infovoldikud, mis on abiks ja toeks probleemide ennetamisel ja abivajaduse märkamisel, toe otsimisel ja kootsiva mentorluse põhimõtete meelespeaks.

Projekti eesmärk

Infovoldiku eesmärk on suurenda ühiskonnas (sealhulgas üliõpilaste hulgas) kootsingu ja mentorluse alase eestikeelse info kättesaadavust ja suurendada valmisolekut abi otsida ja pakkuda.

Projekti eesmärk on toetada kohanemist ja heaolu, teadvustada, et ei pea üksinda hakkama saama, on võimalik abi küsida ja vastastikku abi pakkuda. Projekt kujundab projektis osalejate teadmisi ja hoiakuid, mis suurendavad valmisolekut abi otsida, abivajajat märgata ja abi pakkuda, osaleda mentorluses ja kootsimises nii kliendina kui ka kolleegi või õpilase juhendajana/toetajana.

Projektis osalejad koostasid infovoldikud, mis on abiks ja toeks mentorluse ja kootsimisalase abi vajajatele, julgustades neil oma hetkeolukorda ja probleeme aktsepteerima ja abi küsima.

Infovoldikud/töölehed on töövahendiks üliõpilastele ja abistavate elukutsete professionaalidele. Valmis infovoldikuid/töölehti tutvustatakse Õpetajate Lehes.

Projekti käigus koostati 4 infovoldikut:

Grupp 1: Infovoldik tööandjale mentorlusest.

Grupp 2: Kootsiva mentorluse ABC.

Grupp 3: Infovoldik organisatsioonidele mentorlusest ja coachingust.

Grupp 4: Infovoldik alustavale õpetajale.

Voldikute nägemiseks kliki gruppidele.

Juhendaja(d)

RS

Riin Seema

seemar@tlu.ee

KL

Kaia Lainola

kaia@tlu.ee

#mentorlus #kootsimine #Infovoldik

Rühma liikmed

S
Siret
R
Ragne
K
Kätly
J
Jana
I
Iris
T
Tarmo
Andragoogika (1)
Organisatsioonikäitumine (2)
Alushariduse pedagoog (1)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (1)
Reklaam ja suhtekorraldus (1)
Group 1

Infovoldik tööandjale mentorlusest.

Rühma liikmed

G
Gerlin
J
Johanna-Leena
K
Krislyn
K
Külli
K
Küllike
K
Kristi
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (3)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Kunstiteraapiad (1)
Andragoogika (1)
Group 2

Kootsiva mentorluse ABC.

Rühma liikmed

J
Juuli
H
Henry Gerhard
R
Reelika
P
Piret
K
Kristo-Gunnar
A
Aneth
Andragoogika (3)
Organisatsioonikäitumine (2)
Alushariduse pedagoog (1)
Group 3

Infovoldik organisatsioonidele mentorlusest ja coachingust.

Rühma liikmed

K
Kristin
E
Elery
A
Aleksandra
H
Heli
M
Maiken
S
Stella
Kunstiteraapiad (1)
Eripedagoogika (1)
Riigiteadused (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Kasvatusteadused (1)
Hariduse juhtimine (1)
Group 4

Infovoldik alustavale õpetajale.