Mõtleme koos hariduse eesmärkidest

Eesti kasvatus- ja haridusteaduse mõtteloos on eri ajastutel leida vägagi erinevaid väärtusi ning neil põhinevat eesmärgiseadet haridusele. Viimaste aegade muutused on raputanud seniseid väärtusi ning paradigmasid, muutes sedakaudu ka subjektiivset taju haridusväärtustest ning hariduseesmärkidest. Projekti eesmärgiks on pakkuda võimalust mõtestada üliõpilaste ja õppejõudude subjektiivselt tajutud hariduseesmärgid isikliku elu eesmärkide kontekstis. Projektis teevad üliõpilased intervjuude abil sissevaate, kuidas kirjeldavad TLÜ teadlased, õppejõud ja ka üliõpilased omaenese hariduseesmärke täna; millistena tajutakse muutuste mõju ja milliseid uusi motiive on kogetud muutused nende haridusega seotud eesmärgiteadvusse lisanud.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

KM

Kristi Mets-Alunurm

kristime@tlu.ee

TK

Tiiu Kuurme

kuurmet@tlu.ee