Mudeli loomine õpetajate kui eestvedaja rolli toetamiseks koolis

ELU projekti raames sooviksime luua mudeli, mis oleks abiks koolijuhtidele enda asutuses õpetajate kui eestvedajate (teacher leader) tegevuse toetamisel ning tegevuse jätkusuutlikuks tegemisel. Mudel hõlmaks endas erinevaid toetavaid tegevusi ja põhimõtteid, mis tulenevad varasematest uuringutest ning teooriatest.

Projekti eesmärk

Luua mudel õpetaja kui eestvedaja (teacher leader) rolli ja tegevuste toetamiseks koolis.

Mentor TLÜ-st ja/või väljast

PO

Piret Oppi

opiret@tlu.ee

Rühma liikmed

J
Jaanika-Kristen
T
Tairi
J
Jevgeni
S
Sirle
E
Eva
H
Heidi
Sotsiaalpedagoogika (3)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (1)
Kasvatusteadused (1)
Avatud akadeemia (1)
Group 1