Mudeli loomine õpetajate kui eestvedaja rolli toetamiseks koolis

ELU projekti raames sooviksime luua mudeli, mis oleks abiks koolijuhtidele enda asutuses õpetajate kui eestvedajate (teacher leader) tegevuse toetamisel ning tegevuse jätkusuutlikuks tegemisel. Mudel hõlmaks endas erinevaid toetavaid tegevusi ja põhimõtteid, mis tulenevad varasematest uuringutest ning teooriatest.

Log in to see a detailed description

Supervising student

MV

Melissa Vainjärv

melissao@tlu.ee

MT

Mari-Liis Tali

mltali@tlu.ee

Mentor from/outside TLU

PO

Piret Oppi

opiret@tlu.ee