Õppejõu kirju ELU

Projekti laiem eesmärk on täpsustada muutunud keskkonnas õppejõu muutunud töö erinevaid komponente, mis moodustavad õppejõu igapäevatöö sisu.
Selleks on kavas viia läbi ülikoolisisene õppejõu töö esmane analüüs, millesse osalejad saavad anda oma tänuväärse panuse.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on koostada töö analüüsile tuginedes õppejõu töö komponentide ning nende proportsioonide tõenduspõhine kirjeldus. Projekti tulemus on sisendiks õppejõudude töö kirjelduse täpsustamisele ning erinevate töö komponentide mahu ning olulisuse hinnangutele.

Juhendaja(d)

KL

Kadi Liik

kadi@tlu.ee

TH

Tiina Hiob

dinah@tlu.ee

Projekti liikmed

K
Kerli
A
Andreas Martin
K
Karin
K
Kelin
L
Lilia
K
Karl
R
Riho
H
Hanna Maret
A
Avely
L
Lydia
S
Sten
K
Kristel
K
Kairi
K
Karin
A
Anita
E
Emilia Elizabeth
G
Geitrin
K
Kent
Organisatsioonikäitumine (1)
Psühholoogia (1)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (1)
Kutsepedagoogika (1)
Haldus- ja ärikorraldus (1)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Kultuuriteadus (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Alushariduse pedagoog (1)
Nüüdiskultuur (1)
Haldus- ja ärikorraldus (1)
Õigusteadus (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Andragoogika (1)
Ajakirjandus (1)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Alushariduse pedagoog (1)
Haldus- ja ärikorraldus (1)

Projekti materjalid

Portfoolio Õppejõu kirju ELU.pdf (119.41 KB) Portfoolio õppejõu kirju ELU
Õppejõu kirju ELU projekti lõppesitlus.pptx (3.42 MB) Õppejõu kirju ELU esitlus