Õppijate sotsiaalne kaasamine lasteaias ja koolis

Sotsiaalset kaasamist peetakse oluliseks nii õpilaste heaolu tagamisel kui ka õpitulemuste saavutamisel. Sotsiaalse kaasamise toetamiseks on käivitatud mitmeid programme haridusasutustes ning loodud ka vastavaid õppematerjale. Käesoleva ELU projekti keskmeks on õppematerjalid - üliõpilased testivad loodud sotsiaalse kaasamise õppematerjale, õpivad tundma erinevaid digitehnoloogilisi keskkondi ja vahendeid ning saadud oskuste baasilt loovad uusi materjale, mida katsetavad õppijatega nii lasteaia kui kooli keskkonnas.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

ML

Mari-Liis Lind

marilk@tlu.ee

Tiia Õun

tiiaoun@tlu.ee

EH

Egle Hollman

egle5@tlu.ee

#sotsiaalne kaasatus