Õppijate sotsiaalne kaasamine lasteaias ja koolis

Sotsiaalset kaasamist peetakse oluliseks nii õpilaste heaolu tagamisel kui ka õpitulemuste saavutamisel. Sotsiaalse kaasamise toetamiseks on käivitatud mitmeid programme haridusasutustes ning loodud ka vastavaid õppematerjale. Käesoleva ELU projekti keskmeks on õppematerjalid - üliõpilased testivad loodud sotsiaalse kaasamise õppematerjale, õpivad tundma erinevaid digitehnoloogilisi keskkondi ja vahendeid ning saadud oskuste baasilt loovad uusi materjale, mida katsetavad õppijatega nii lasteaia kui kooli keskkonnas.

The aim of the project

  • Testida varasemalt väljatöötatud sotsiaalset kaasamist toetavaid materjale.
  • Anda üliõpilastele digioskus võtta sotsiaalsete oskuste õpetamisel ja õppijate sotsiaalse kaasatuse suurendamisel kasutusele erinevad digitehnoloogilisi keskkondi ja vahendeid.
  • Luua sotsiaalset kaasamist toetavaid õppematerjale, kasutades erinevaid digitaalseid õpikeskkondi ja digivahendeid.
  • Toetada Euroopa Komisjoni projekti "Sotsiaalne kaasamine läbi õpilaste osaluse" (https://www.pupilsparticipation.org/) tulemuste saavutamist ja levitamist.

Supervisor(s)

ML

Mari-Liis Lind

marilk@tlu.ee

Tiia Õun

tiiaoun@tlu.ee

EH

Egle Hollman

egle5@tlu.ee

#sotsiaalne kaasatus

Group members

H
Helerin
J
Jessica
L
Liis
A
Andrea
M
Merli
S
Sirly
K
Kristina
Haridustehnoloogia (2)
Sotsiaalpedagoogika (1)
Sotsiaaltöö (2)
Klassiõpetaja (2)

Group members

S
Signe
G
Gerda
K
Kariina
K
Kristi
L
Liisi
S
Sandra
S
Signe
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (1)
Sotsiaaltöö (2)
Eripedagoogika (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Pedagoogika (1)
Haridustehnoloogia (1)
Grupp 2 ehk "Vaprad ja ilusad"

Group members

O
Oksana
S
Suzanne-Liis
K
Kristi
D
Delis
G
Gerli
K
Kairiine
T
Tuuli
K
Kerttu
Avatud akadeemia (1)
Eripedagoogika (2)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Klassiõpetaja (1)
Sotsiaalpedagoogika (1)
Haridustehnoloogia (1)
Kaasav haridus (1)
Grupp 3 ehk "Elu üle Eesti"