Põhikooli õpilaste ettevõtlikkust arendavate materjalide loomine ja testimine

ELU projekti keskmeks on põhikooli III kooliastmele ettevõtlikkuse materjalide loomine. Projekti raames tutvuvad õpilased esksisteerivate ettevõtlikkuse programmide ja materjalidega, testivad juba loodud ettevõtlikkuse materjale kooli keskkonnas, õpivad tundma ettevõtlikust toetavaid meediaplatvorme ja saadud oskuste baasilt loovad põhikoolile uusi materjale, mida nad testivad samuti kooli keskkonnas.

Projekti eesmärk

Tänapäeva ühiskonnas on ettevõtlikkus inimese edukuse seisukohalt võtmetähtsusega pädevus. Ettevõtlikkuse kui pädevuse arendamine nõuab mugavustsoonist välja astumist, suunatud tegevuste rakendamist ning väljakutsete vastu võtmist. Mitmetel koolidel on valmisolek kasutada ettevõtlikkusõpet osana klassijuhataja- või mentortundides, kuid raske on leida klassiastmele sobivat materjali või programmi. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkuspädevuse arendamisega on tegeletud ka "Edu ja Tegu" raames. Meie ELU projekti eesmärk ongi luua koolides kergesti kasutatavaid tänapäevaseid ettevõtlikkuse materjale, et seeläbi tõsta õpilaste ettevõtlikkuspädevust ning võimaldada neile ligipääs helgele tulevikule.  

#ettevõtlikkus #materjalid #3. kooliaste

Rühma liikmed

Pedagoogika (1)
Noorsootöö (1)
Infotehnoloogia juhtimine (1)
Kutsepedagoogika (1)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (1)
Kehakultuur (1)
Group 1

Rühma materjalid

ELU projekt 2023_2024 sügis.pdf (1.65 MB) Kõikide rühmade koostöös valminud kogumik

Rühma liikmed

Noorsootöö korraldus (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Infotehnoloogia juhtimine (1)
Kehakultuur (1)
Kutsepedagoogika (1)
Nüüdismeedia (1)
Group 2

Rühma materjalid

Rühma liikmed

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Noorsootöö (1)
Psühholoogia (1)
Noorsootöö korraldus (1)
Kehakultuur (1)
Ajakirjandus (1)
Group 3

Rühma materjalid

ELU portfoolio.pdf (1.24 MB)

Rühma liikmed

Psühholoogia (1)
Noorsootöö (1)
Kehakultuur (1)
Kasvatusteadused (1)
Noorsootöö korraldus (1)
Informaatika (1)
Group 4