Teabehalduse inglise-eesti sõnaraamat

Teabehalduse inglise-eesti sõnaraamatu koostamine

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on luua eeldused inglise-eesti teabehalduse terminite sõnaraamatu loomiseks. Näitena võib välja tuua Cybernetica poolt loodud andmekaitse ja infoturbe leksikoni -  sellise vahendiga oleks järgnevatel märksõnade põhistel uuringutel lihtsam hoida keelelist ühtsust.

Juhendaja(d)

KR

Kädi Riismaa

kadiri@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d) väljast

MR

Maarika Rosenstein

marotly@tlu.ee

Projekti liikmed

K
Kati
D
Dmitri
K
Kairi
A
Anu
E
Eliisabet
E
Eliise
R
Reimo
M
Merilin
A
Ave
A
Anna-Maria
K
Kadri
Infoteadus (2)
Tervisejuht (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Psühholoogia (1)
Eesti filoloogia (1)
Informaatika (1)
Politoloogia (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Infoteadus (2)