Teabehalduse inglise-eesti sõnaraamat

Teabehalduse inglise-eesti sõnaraamatu koostamine

The aim of the project

Projekti eesmärgiks on luua eeldused inglise-eesti teabehalduse terminite sõnaraamatu loomiseks. Näitena võib välja tuua Cybernetica poolt loodud andmekaitse ja infoturbe leksikoni -  sellise vahendiga oleks järgnevatel märksõnade põhistel uuringutel lihtsam hoida keelelist ühtsust.

Supervisor(s)

KR

Kädi Riismaa

kadiri@tlu.ee

Co-supervisor(s) outside

MR

Maarika Rosenstein

marotly@tlu.ee

Project members

K
Kati
D
Dmitri
K
Kairi
A
Anu
E
Eliisabet
E
Eliise
R
Reimo
M
Merilin
A
Ave
A
Anna-Maria
K
Kadri
Information Science (2)
Health Promotion Specialist (1)
Mathematics, Mathematical Economics and Data Analysis (1)
Psychology (1)
Estonian Philology (1)
Computer Science (1)
Political Science (1)
Organizational Behavior (1)
Information Science (2)