Ühises keeles

Projekt on inspireeritud vajadusest pakkuda erineva eesti keele oskusega muuseumikülastajale võimalust jõukohases keeles näitusega tutvuda. Keel avab võimaluse kultuuri avastamiseks, kultuur aga omakorda tõmbab keele juurde: motiveerib ja inspireerib õppima. Samuti annab kultuuri tundma õppimine parema platvormi samastumiseks ja üksteisemõistmiseks, mis on tegeliku integreerituse alustalaks. Tänini ei ole muuseumides leida keeleõppijale ja -avastajale vajalikku keeletuge - tema ainus viis on osata eesti keelt emakeelekõnelejale samal tasemel või vaadata tõlketekstide poole. Meie võimuses on projekti abil aidata keeleõppija muuseumimaailma.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

EA

Ele Arder

ele373@tlu.ee

#keeleõpe #muuseum #pedagoogika #täiskasvanu õppimine #näitus #muusika #teater #ajalugu