Unified Actions

Unified Actions on osa mitmeaastasest partnerlusprojektist, mille raames luuakse mitmeid vabatahtliku töö võimalusi Eestis ja välismaal. Mis mõju kannab vabatahtlik töö? Just seda ja palju muudki lähemalt ELU raames uurimegi.

“Unified Actions” on Euroopa Solidaarsuskorpuse partnerlusprojekt, mida rahastab SA Archimedes perioodil 2019-2021. Partnerlusprojektiga seotud tegevusi koordineerib MTÜ Continuous Action eesmärgiga edendada, toetada ja luua erinevaid elukestva õppe võimalusi erinevatele sihtgruppidele Eestis. 

“Unified Actions” fookuses on pakkuda alternatiivi formaalharidusele läbi vabatahtliku töö võimaluste arendamise ja loomise. Vabatahtlik töö Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis põhineb mitteformaalsel õppel ning on tugeva suunitlusega toetada osaleja (vabatahtlik), organisatsiooni ja kogukonna arengut.

Mitteformaalne ja formaalne õpe peavad olema omavahel rohkem seotud ning käesolev ELU on selle idee ehe näide. ELU projekt täiendab “Unified Actions” projekti eesmärke ning loob meile unikaalse õpikeskkonna, kus ühiselt toimetada. 

Loe lähemalt esimese ELU projekti “ContAct: Create Opportunites” kohta, mida koordineeris MTÜ Continuous Action kevadel 2019. Lisaks vaata lühivideot vabatahtliku teenistuse grupiprojektist, mis toimus talvekuudel 2020 Rakveres.

Projekti eesmärk

ELU projektiga “Unified Actions” soovib organisatsioon MTÜ Continuous Action mõõta partnerlusprojekti tulemuslikkust (mõju) eelkõige kohalikul, kuid ka Euroopa tasandil. Perioodil jaanuar 2019 - mai 2020 viidi “Unified Actions” raames ellu rohkem kui 55 vabatahtliku teenistuse mobiilsust. 

Vabatahtliku teenistuse mobiilsusena arvestatakse siinkohal vabatahtlikku mittetasustatud tegevust kogupikkusega kuni 12 kuud*. 

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmil ei ole hetkel kindlat mõju-uuringuteks kasutatud tööriista, mis laseks organisatsioonidel hinnata tehtud tegevuste ulatuslikkust ja loodetud tulemusi. Tulemusi saab hinnata programmitegevustes osaleja läbi noortepassi, mis on mitteformaalse õppimise analüüsimise ja tunnustamise tööriist. 

Meil on vajadus hinnata seni tehtud tööd “Unified Actions” projekti raames, et mõista milliseid tegevusi peaksime ümber kujundama, mis on seni hästi toiminud ning mida jääb meil puudu, et jõuda oodatud tulemusteni. See on meile vajalik info, et mõista ühiskonnas olevaid vajadusi ja pakkuda läbi oma projektide nendele lahendusi. 

Selle ELU projekti väärtusena saavad üliõpilased olla kaasatud partnerlusprojekti tulemuste loomisse, lahendada reaalseid probleeme ja leida viise kuidas hinnata vabatahtliku töö (vabatahtliku teenistuse projektide) mõju (organisatsioonidele) Eestis. 

* All the activities supported under volunteering constitue a rich experience in a non-formal and informal learning context, which enhances young people's skills and competences. (European Solidarity Corps programme guide, 2018).

Erialade lõimimine

ELU projekt “Unified Actions” hõlmab endas erinevaid valdkondi eesmärgiga kaasata üliõpilasi kõikidelt erialadelt. See projekt võib sobida tudengitele, kes õpivad erialadel: noorsootöö, andragoogika, infoteadus, sotsioloogia, sotsiaaltöö, sotsiaalne ettevõtlus jpm. 

ELU õnnestumiseks on oluline, et projekti kaasatud üliõpilased tuleksid erinevatelt erialadelt, et meeskonnas töötades oleks kõigil üksteiselt midagi õppida. 

Teaduspõhisus ja uudsus

“Unified Actions” on uuenduslik kuna see on üks esimesi partnerlusprojekte, mida viiakse ellu Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames. Lisaks leiame uudisväärtuse sellest, et teaduslikult on väga vähe erinevaid uuringuid, mis käsitleksid vabatahtliku töö mõju või õpikogemusi. 

“Unified Actions” partnerlusprojekti eesmärgiks on vastata ühiskonnas olevatele vajadustele toetades ja luues erinevaid elukestva õppe võimalusi läbi vabatahtliku töö. Valdkond on keerukas, kuna Eestis on vabatahtlik töö struktureerimata ning tihti puuduvad selles vallas ühised kokkulepped.

Oodatav tulemus

ELU projekti lõpuks on meil:

 • sisuraport/sisuülevaade senistest vabatahtliku teenistuse projektidest mis on toimunud, sh edulood ja väljakutsed, millega tulevikus arvestada; 
 • tööriistad või teised meetodid, millega mõõta partnerlusprojekti tervikuna (eesmärk: mõista mõju kohalikul, Euroopa tasandil); 
 • parem teadlikkus ja arusaam mitteformaalse ja formaalse õppe seostest (ELU projektis osalevate üliõpilaste seas) 

Lisainfo

The working language of this project is Estonian and English. All project meetings are agreed together with the students. Contact meetings are important to take part in.

  Nõuded osalemiseks

 • Creating LIFE project plan with the team members
 • Filling out LIFE mid-term report with the team members (by intermediate week)
 • Participating in the feedback session during intermediate week
 • Writing a self-reflective report about one’s role as a team member and about others’ responsibilities in project work (present individually to supervisor)
 • Put together LIFE project portfolio which should include the project report, action plan, media coverage and project evaluation
 • Participating as a team in the presentation day of LIFE projects and presenting the results of the activities carried out within the team
 • In order to complete the independent work, students are required to participate actively in the meetings arranged within the project and to fulfil the commitments made to the team

Juhendaja(d)

MH

Maarja Hallik

maarjah@tlu.ee

AH

Annli Heinsalu

annli.heinsalu@gmail.com

Projekti meeskond

K

Katarina

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

A

Ana-Maria

Sotsiaaltöö

E

Eleri

Aasia uuringud

K

Katrin Helen

Riigiteadused

G

Getter

Organisatsioonikäitumine

H

Helen

Kutsepedagoogika

#non-formal education #volunteering #impact #international project management #European Solidarity Corps #solidarity #formal education