Unified Actions

Unified Actions on osa mitmeaastasest partnerlusprojektist, mille raames luuakse mitmeid vabatahtliku töö võimalusi Eestis ja välismaal. Mis mõju kannab vabatahtlik töö? Just seda ja palju muudki lähemalt ELU raames uurimegi.

Projekti eesmärk

ELU projektiga “Unified Actions” soovib organisatsioon MTÜ Continuous Action mõõta partnerlusprojekti tulemuslikkust (mõju) eelkõige kohalikul, kuid ka Euroopa tasandil. Perioodil jaanuar 2019 - mai 2020 viidi “Unified Actions” raames ellu rohkem kui 55 vabatahtliku teenistuse mobiilsust. 

Vabatahtliku teenistuse mobiilsusena arvestatakse siinkohal vabatahtlikku mittetasustatud tegevust kogupikkusega kuni 12 kuud*. 

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmil ei ole hetkel kindlat mõju-uuringuteks kasutatud tööriista, mis laseks organisatsioonidel hinnata tehtud tegevuste ulatuslikkust ja loodetud tulemusi. Tulemusi saab hinnata programmitegevustes osaleja läbi noortepassi, mis on mitteformaalse õppimise analüüsimise ja tunnustamise tööriist. 

Meil on vajadus hinnata seni tehtud tööd “Unified Actions” projekti raames, et mõista milliseid tegevusi peaksime ümber kujundama, mis on seni hästi toiminud ning mida jääb meil puudu, et jõuda oodatud tulemusteni. See on meile vajalik info, et mõista ühiskonnas olevaid vajadusi ja pakkuda läbi oma projektide nendele lahendusi. 

Selle ELU projekti väärtusena saavad üliõpilased olla kaasatud partnerlusprojekti tulemuste loomisse, lahendada reaalseid probleeme ja leida viise kuidas hinnata vabatahtliku töö (vabatahtliku teenistuse projektide) mõju (organisatsioonidele) Eestis. 

* All the activities supported under volunteering constitue a rich experience in a non-formal and informal learning context, which enhances young people's skills and competences. (European Solidarity Corps programme guide, 2018).

Juhendaja(d)

MH

Maarja Hallik

maarjah@tlu.ee

AH

Annli Heinsalu

annli.heinsalu@gmail.com

#non-formal education #volunteering #impact #international project management #European Solidarity Corps #solidarity #formal education

Group members

K
Katarina
E
Eleri
G
Getter
H
Helen
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Aasia uuringud (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Kutsepedagoogika (1)
Group 1

Rühma materjalid