Usalduse ehitamine

Uuringud näitavad, et kui noortel puudub usalduslik suhe mõne täiskasvanuga, võib see olla enese ja keeruliste olukordadega toimetulekul riskifaktoriks. Usaldusliku suhte loomisel on võtmeisikuks täiskasvanu, kelleks võib olla noorsootöötaja, huvijuht, õpetaja, treener jt. ELU käigus töötame varasema uuringu (Nugin, Unt, Roosalu 2022) käigus loodud tõrjutusriskis noorte persoonadega ning arutame läbi võimalikke stsenaariumeid noorte toetamiseks usalduse loomise ja hoidmise põhimõtteid silmas pidades. ELU lõpus korraldame avatud töötoad ja koondame kokku meie õpikogemused ja protsessi tulevaseks õppematerjaliks.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on kaardistada juba toimivaid viise, aga samuti arendada välja ja  testida praktilisi lahendusi usalduse ehitamiseks töös (tõrjutusriskis) noortega, sh olulistes võrgustikes noorte ümber.

Juhendaja(d)

IR

Ilona-Evelyn Rannala

ilontsik@tlu.ee

KK

Katrin Karu

katrinka@tlu.ee

#usaldus #väärtused #noored #tõrjutusrisk #võrgustik #võimestamine

Projekti liikmed

L
Liisa-Helena
T
Triin
M
Merit
C
Carmee Lisette
T
Tiina
R
Riin
L
Lisa
C
Carl-Tristjan
D
Diana
K
Kirill
K
Ksenia
Riigiteadused (1)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Psühholoogia (1)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (1)
Psühholoogia (1)
Sotsiaaltöö (2)
Andragoogika (1)
Sotsiaaltöö (1)

Projekti materjalid

ELU projekti portfolio.docx (58.36 KB) Portfoolio