Viimsi S.Kirovi nimeline näidiskalurikolhoos erakogude fotodel ja mälestustes 1946-1990

Koostöös Viimsi Rannarahva Muuseumiga 1946-1990 ENSVs tegutsenud Viimsi S.Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi tegevuse uurimine erakogude fotode ja intervjuude kaudu, materjali süstematiseerimine ja näitus muuseumis

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

BP

Barbi Pilvre-Storgard

barbi@tlu.ee

AU

Airi Uuna

auuna@tlu.ee

#suuline ajalugu #dokumentaalfoto #argielu #muuseum #representatsioon #ideoloogia #propaganda