Päästame Eesti allikad v2.0

2021. aasta esimeses pooles tuli avalikkuse ette uus harrastusteadusel põhinev veebirakendus - allikad.info. Tegu on Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse poolt koos Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri, Geoloogiateenistuse ja mitmete partneritega Lätist algatatud ettevõtmisega, mille eesmärgiks on väärtustada, kaardistada ja kaitsta allikaid.
Sama aasta kevadsemestril toimus selle veebirakenduse levitamisele ja propageerimisele suunatud ELU projekt - Päästame Eesti allikad! Projekt läks igati korda - loodi edukad grupid ja lehed sotsiaalmeedias, käidi allikad.info-t tutvustama nii riigitelevisioonis kui mitmes raadiokanalis, kirjutati artikleid nii kohalikesse ajalehtedesse kui ka Novaatorisse. Läbimõeldud sotsiaalmeediastrateegia ja sponsorid viisid meie bännerid nii Õhtulehte kui ka E-kooli.
Aga töö ei ole veel lõppenud - tehtud katsetustest saab õppida ning nende baasilt veelgi edukamalt uute meetoditega edasi liikuda uute sihtgruppide poole.

The aim of the project

Projekti eesmärgiks on harrastusteaduse veebirakenduse allikad.info propageerimine ning sinna aktiivsete kasutajate juurde toomine, kodanikuteaduse populariseerimine. Selleks saab kasutada kõik olemasolevaid ning projekti käigus lisanduvaid vahendeid. Vahendite kasutamise viis sõltub projektis osalejate oskustest ja soovidest.

Supervisor(s)

JT

Jaanus Terasmaa

jaanus.terasmaa@tlu.ee

TJ

Triinu Jesmin

jesmin@tlu.ee

#kommunikatsioon #keskkonnahoid #keskkonnateadlikkus #jätkusuutlikkus #säästev areng #sotsiaalmeedia

Project members

M
Mariann
H
Hele
S
Siim
M
Mehis
K
Kaireen
M
Marilyn
S
Sigrid
Ajalugu (1)
Sotsioloogia (1)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Rekreatsioonikorraldus (1)
Psühholoogia (1)
Tervisejuht (1)

Projekti eesmärgiks oli Eesti põhjavee ning täpsemalt allikate kaitsmise ning hoidmise propageerimine ühiskonnas. Selleks reklaamisime allikad.info andmebaasi sotsiaalmeedias ja otsisime  sellele uusi aktiivseid kasutajaid. Õpetasime huvilistele veebirakenduse allikad.info kasutamist: allika sisestamist, vaatluste lisamist ja korraldasime meelelahutusliku allikamatka/sotsiaalmeedias üle kantava live e-seikluse.

 

Allikate suure arvu tõttu, tuleb nende uurimiseks kaasata harrastusteadlasi e. kodanikke, kes on valmis allikaid omal käel otsima ja vaatlema. Meie ülesandeks oli leida meetod nende inimeste teavitamiseks ja tähelepanu pöörata allikate olukorrale Eestis.

 

Loodushoid ja veeringlus on olulised kogu rahvastiku tervise jaoks. Meie projekti kaudu jõudis allikad.info andmebaasi rohkem kasutajaid ja huvilisi ning seega on lootust, et tulevikus jõuab sinna rohkem vajalikke andmeid ja mõõdistusi, mis hõlbustab põhjavee olukorra analüüsimist ja kaitsmist.

Inimeste tähelepanu püüdmiseks, kasutasime loo jutustamist. Valisime selleks ühe kindla jõe - Keila jõe. Jõe ümber punusime loo ja valisime Keila jõkke voolava allika, kus läbi viia vaatlus, kasutasime sotsiaalmeedia (Instagram, Facebook) võimalusi, et jõuda rohkemate inimesteni. Allika vaatluse läbiviimist said inimesed jälgida ükskõik kus Facebook live sündmuse kaudu. Üritusele registreerinutele saadeti eelnevalt välja töötatud tööleht. Töölehe eesmärgiks oli lihtsustada vaatluse läbiviimist, juhul kui telefoni aku ei pea vastu või sõrmed külmetavad. Nimelt, allikad.info leheküljel saab allika vaatlust lisada alles peale allika lisamist, kui aga inimene hakkab andmebaasi hiljem infot lisama, ei pruugi vaadeldavad andmed kõik meelde jääda, seetõttu otsustasime koostada töölehe, kuhu saab kogu informatsiooni koheselt kirja panna ja hiljem see allikad.info andmebaasi sisestada. Hiljem võivad huvilised valida näiteks mõne teise jõe või veekogu ning viia sarnase ettevõtmise läbi ka seal. Tagasisidelehe kaudu saime infot oma ürituse korralduse ja veebirakenduse kasutamise kohta. Otsustasime jutustada allikate loo jõe kaudu, sest jõe ümbrusest on allikaid lihtsam leida, kui ei tea täpselt nende asukohta. Jõgi kui voolav vesi ilmestab hästi veeringlust ja liikuvust, mille tähtsaks osaks on allikad. Projekti läbiviimine kujunes niisuguseks nagu ta välja tuli, sest arvestasime oma võimaluste, võimete ja ajakavaga, samuti soovisime, et loodud projekt pakuks huvi ja põnevust meile kõigile.

Project materials

Portfoolio_PäästameEestiallikad (1).pdf (3.63 MB) Projekti portfoolio
allikad_esitlus_2021.pptx (2.85 MB) Projekti lõpuesitlus