Autojuhtimisoskuste toetamise mudel kogukondadele

Üliõpilased loovad, testivad ja kirjeldavad kogukondadele töövahendi (mudeli), kuidas juhilubadega kogukonnaliikmete abil hoida kohalike (vanemate) inimeste autojuhtimisoskused muutuvates liiklusosludes või juhi vähenenud enesekindluse korral pidevalt ajakohased.

Projekti eesmärk

Luua autojuhtimisoskuste toetamise mudel kasutamiseks geograafilistele kogukondadele.

#kogukonnatöö #liiklusohutus #vanemaealiste kaasamine #autojuhtimisoskused #põlvkondadevaheline õpe #vananemine #vanemaealised

Rühma liikmed

Kutsepedagoogika (2)
Sotsiaaltöö (2)
Psühholoogia (1)
Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas (1)
Group 1

Rühma liikmed

Kutsepedagoogika (2)
Tervisejuht (1)
Andragoogika (1)
Alushariduse pedagoog (1)
Sotsiaaltöö (1)
Group 2

Rühma liikmed

Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Eripedagoogika (1)
Lastekaitse (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Liiklusohutus (1)
Group 3