Kriipivad müüdid: antiikmütoloogia elujõulisus Euroopa kultuuris ja mõtlemises.

Antiikmüüdid on Euroopa kultuuris ja Euroopa rahvaste mõtlemises alati olulist rolli mänginud ja nende mõju on olnud ja on jätkuvalt nii otsene kui kaudne. Projekti raames püüame emotsionaalselt kriipivamate müütide näitel seda mõju paremini mõista ning luua müütide elujõulisust seletavad videoesseed ja neid laiendavad tunnikavad gümnaasiumiõpilastele.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendav üliõpilane

PR

Paul Johannes Raud

paulj@tlu.ee

Juhendaja(d)

KR

Kristiina Rebane

kaarup@tlu.ee

#Vana-Kreeka #Vana-Rooma #mütoloogia #müüdid #didaktika #teaduse populariseerimine