„Mis on õnneliku töötaja seljakotis ehk õpirände mõju töörahulolule“

Projekt keskendub õpirändes osalenud Tallinna Ülikooli töötajate töörahulolu, -motivatsiooni, tööelu tasakaalu ja karjääri perspektiivide uurimisele.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on viia Tallinna Ülikooli töötajate hulgas läbi uuring selle kohta, kuidas töötajad tajuvad õpirändes osalemise mõju nende töörahulolule, -motivatsioonile, tööelu tasakaalule ja karjääri perspektiividele.

Juhendaja(d)

EN

Erle Neeme

erlnee@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

HE

Heili Einasto

heiein@tlu.ee

Projekti liikmed

J
Jelizaveta
A
Anneli
J
Janek
R
Roman
L
Lauri
E
Eve
L
Liina
I
Ivika
C
Cristi
A
Anastassia
D
Daniil
K
Kerda
A
Angela
M
Marelle
G
Geiri
E
Elis Gloria
K
Karoliina
E
Elizaveta
A
Adelina
E
Evely
M
Marge
A
Anneliis
V
Valentina
J
Janeliis
Õigusteadus (1)
Sotsiaaltöö (1)
Andragoogika (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Sotsiaaltöö (1)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (1)
Õigusteadus (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Andragoogika (1)
Sotsioloogia (1)
Kutsepedagoogika (1)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Kehakultuur (1)
Sotsiaaltöö (1)
Õigusteadus (1)
Õigusteadus (3)
Sotsiaaltöö (1)
Tervisejuht (1)
Kutsepedagoogika (1)