Mõistekaardipõhine õppematerjal

Kus maanduda Marsil? Millised on organisatsiooni põhiväärtused? Miks vikerkaar on kaar ja loojuv Päike on punane? Need on vaid mõned näited küsimustest, millele vastuse leidmisele aitab mõistakaardi meetod kaasa.
Projekti raames koostatakse mõistekaardipõhine interdistsiplinaarne õppematerjal. Õppematerjali teema ja kooliastme või muu kasutusvaldkonna valik otsustatakse projekti käigus, sõltuvalt liituvate üliõpilaste huvist.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on koostatada mõistekaardipõhine interdistsiplinaarne õppematerjal, mida saaks kasutada erinevate õppeainete lõimimiseks koolis või mujal mingi teema käsitlemisel.

Juhendaja(d)

PR

Priit Reiska

priit@tlu.ee

Mentor TLÜ-st ja/või väljast

AC

Alberto J. Cañas

acanas@gmail.com

Rühma liikmed

M
Meiken
J
Jaanika
K
Kristi
R
Reio
G
Greta
A
Alex Sander
Organisatsioonikäitumine (1)
Klassiõpetaja (1)
Eripedagoogika (1)
Psühholoogia (1)
Hariduse juhtimine (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Rühm 1

Rühma materjalid

Rühma liikmed

L
Lizett
G
Getter
L
Lisette
R
Reigo
J
Jon-Allar
A
Annaliisa
Klassiõpetaja (2)
Eripedagoogika (1)
Riigiteadused (1)
Filosoofia (1)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (1)

Rühma liikmed

M
Mari-Liis
R
Rasmus
S
Sille
K
Kätlin
A
Anna-Mari
J
Jekaterina
Klassiõpetaja (1)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Eripedagoogika (2)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (1)
Infoteadus (1)
Rühm 3

Rühma materjalid

Elu portfoolio (5).pdf (1.31 MB) Portfoolio