Mõistekaardipõhine õppematerjal

Kus maanduda Marsil? Millised on organisatsiooni põhiväärtused? Miks vikerkaar on kaar ja loojuv Päike on punane? Need on vaid mõned näited küsimustest, millele vastuse leidmisele aitab mõistakaardi meetod kaasa.
Projekti raames koostatakse mõistekaardipõhine interdistsiplinaarne õppematerjal. Õppematerjali teema ja kooliastme või muu kasutusvaldkonna valik otsustatakse projekti käigus, sõltuvalt liituvate üliõpilaste huvist.

The aim of the project

Projekti eesmärgiks on koostatada mõistekaardipõhine interdistsiplinaarne õppematerjal, mida saaks kasutada erinevate õppeainete lõimimiseks koolis või mujal mingi teema käsitlemisel.

Group members

Organizational Behavior (1)
Primary School Teacher (1)
Special Education (1)
Psychology (1)
Educational Leadership (1)
Mathematics, Mathematical Economics and Data Analysis (1)
Rühm 1

Group materials

Group members

Primary School Teacher (2)
Special Education (1)
Government and Administration (1)
Philosophy (1)
Integrated Craft and Home Economics Technologies (1)

Group members

Primary School Teacher (1)
European Modern Languages and Cultures (1)
Special Education (2)
Biology (with Minor Field of Study) (1)
Information Science (1)
Rühm 3

Group materials

Elu portfoolio (5).pdf (1.31 MB) Portfoolio