Sotsiaalmeedia võimalused sisuliste kontaktide loomisel

Kuidas luua virtuaalselt kvaliteetseid ja sisukaid uusi kontakte, pikaajalisi sõprussidemeid? Millised sotsiaalmeedia lahendused toimivad ja milliseid ei toimi? Mis on need elemendid mis määravad inimeste tõelist omavahelist sobivust?
Projekti eesmärk on need küsimused välja selgitada, et sellest saaks tulevikus visioneerida uut tüüpi sotsiaalmeedia rakendus, mis võiks need väljakutsed lahendada.

Projekti eesmärk

 Esimeses etapis:

  • Intervjueerida häid sõpru, kes tutvusid veebi (või sotsiaalmeedia) teel ning kelle sõprus sai alguse virtuaalselt.
  • Intervjuude tulemusel kaardistada erinevaid veebi ja -sotsiaalmeedia lahendusi mis on uute sisukate kontaktide loomisel toiminud.

Teises etapis:

  • Eelneva kaardistuse tulemusel töötada välja erinevaid hüpoteese ja lahendusi, mida saaks testida küsitluse teel.
  • Valmistada ette veebiküsitluse mustand erinevate hüpoteeside testimiseks, et välja selgitada parimad elemendid sisukate kontaktide loomiseks.
##sotsiaalmeedia #sotsiaalne kommunikatsioon #veebipõhine platvorm #nutilahendused #sotsiaalsuhted

Projekti liikmed

A
Anneli
I
Ivan
E
Eva
L
Lisandra
S
Sohrab
M
Maria Miriame
S
Sifat-E-
I
Isabella Shuxin
G
Geily
I
Ilea Liidia
H
Helena
J
Julia
Informaatika (1)
Heaolu ja tervisekäitumine (1)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (1)
Psühholoogia (1)
Inimese ja arvuti interaktsioon (1)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (1)
Õigusteadus (1)
Andragoogika (1)
Eesti uuringud (1)
Rekreatsioonikorraldus (1)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (1)