Laste vaimse tervise edendamine lastesõbralikus formaadis

Projekti eesmärk on laste vaimse tervise toetamine läbi ennetus- ja edendustegevuse, et I-II kooliastme lapsed saavutaksid oma arengulised eesmärgid. Projekti raames toetakse laste vaimset tervist neile sobivas formaadis - läbi lühivideote ning põnevate kontaktkohtumiste koolikeskkonnas.

The aim of the project

Projekti raames keskendutakse laste tervisekäitumise edendamisele universaalse ennetuse strateegia neljast vaatest.

  • Mida peaks I ja II kooliastme lastele vaimse tervise teemast rääkima?
  • Kuidas peaks lastele nendest teemadest kaasahaaravalt rääkima?
  • Kuidas strateegiat ellu viia, et teadlikkus kasvaks võimalikult paljude laste seas, et järgmise sammuna ka sihitatud sekkumised saaks võimalikuks?
  • Kuidas seda koordineerida, et tagada vaimse tervise teemade käsitlemise jätkusuutlikkus laste seas ka edaspidi?

Co-supervisor(s)

EM

Elina Malleus-Kotšegarov

elina87@tlu.ee

Project members

A
Anne-Mai
N
Nika Brett
R
Rebecca
D
Diana
A
Annika
Tervisejuht (1)
Kultuuriteadus (1)
Eripedagoogika (1)
Sotsiaaltöö (2)