Tallinna Ülikooli digikäitumise HEA TAVA

Oleme kõik praeguseks hetkeks omaks võtnud digimaailma, kui ühe võimaliku reaalsuse. Me räägime digitulevikust, digiharidusest, digiärksusest, aga ka digisõtluvusest. Samas oleme ka harjunud, et nii füüsilist, kui ka vaimset maailma meie ümber reguleerivad kirjutatud või kirjutamata kokkulepped, reeglid, juhised ehk käitumise head tavad.

Projekti eesmärk

Arendusuurimuse käigus kaardistavad projektiga liitunud üliõpilased digikäitumise hetkeolukorra TLÜ-s, millest lähtuvalt saab pakkuda välja lahendusi, millised konkreetsed teemad (käitumisreeglid, normid, väärtused) peaksid olema esindatud ülikooli digikäitumise ja digiärksuse hea tava juures.

Juhendaja(d)

KM

Kristi Mets-Alunurm

kristime@tlu.ee

RS

Riin Seema

seemar@tlu.ee

Projekti liikmed

J
Juri
A
Alex
C
Christian- Enrique
K
Kristo
A
Andi
H
Helene
R
Robin
H
Helina
A
Aare
A
Anette
I
Irina
L
Liina
H
Henry
G
Grete
R
Robert
G
Germo
L
Lika
K
Krista
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Infotehnoloogia juhtimine (2)
Informaatika (2)
Avatud akadeemia (1)
Informaatika (1)
Kultuuriteadus (1)
Infotehnoloogia juhtimine (1)
Filosoofia (1)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Alushariduse pedagoog (1)
Informaatika (3)
Psühholoogia (2)
Nüüdismeedia (1)