Tänapäeva tõlkija pädevused – valdkonnateadmiste olulisus

Projekti idee lähtub vajadusest teadvustada, kuidas on viimastel aastakümnetel muutunud tõlkija töö ja selleks vajalike kompetentside baas.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

Tv

Triin van Doorslaer

tpappel@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

MU

Mari Uusküla

muuskyla@tlu.ee