Eesti avalike tegelaste sünnigeograafia

Kuni 1940. aastani tegutsenud Eesti avaliku elu tegelaste sünnikohtade kaardistamine ajaloolistel kaartidel

The aim of the project

Projekti eesmärgiks on koostada Eesti avaliku elu tegelaste sünnikohtade geograafiline jaotus (nii üldjaotus kui ka isikute tegevusalade lõikes) kuni aastani 1940 ajaloolistel kaartidel valdade tasemel. Projekt aitab laiendada inimeste silmaringi Eesti avaliku elu tegelastest. Tulemit saab kasutada koolide õppematerjalina. Koostatud kaarte tutvustatakse ajaloo ja kirjanduse õpetajatele Facebooki ja “Õpetajate lehe” kaudu.

Supervisor(s)

KR

Kädi Riismaa

kadiri@tlu.ee

Co-supervisor(s)

Anna Šeletski

annat@tlu.ee

Project members

K
Kristjan
K
Kristo Martin
J
Janar
S
Syd Francis
S
Siim
M
Meelike
K
Kaisa
K
Kristiina Maria
A
Anastasia
R
Riina
A
Asko
G
German
L
Laura
I
Ivo
J
Julia
A
Anastassia
M
Mirjam
A
Alex
S
Sander
Õigusteadus (1)
Ajalugu (3)
Integreeritud loodusteadused (1)
Infoteadus (1)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Kultuuriteadus (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Kehakultuur (2)
Ajalugu (1)
Kehakultuur (3)
Vene filoloogia (2)
Keskkonnakorraldus (1)
Õigusteadus (1)