Väärikate infoedastus

Väärikate tugiteenuste vajaduse info edastamise võimalused ja äpilahenduse prototüübi loomine.

The aim of the project

Vormsi vallas on ülevaade, kuidas jõuab info teenuse vajajalt valda ning selge näide, kuidas see võiks toimuda äpi vahendusel. 

Project members

Social Work (1)
Health Promotion Specialist (2)
Applied Computer Science (2)
Physical Education (1)

Project materials