Topsivaba TLÜ II

Tallinna Ülikool on andnud tõotuse pühenduda jätkusuutliku mõtteviisi edendamisele ja oma igapäevases tegutsemises olla selles osas ka eeskujuks. Siiski näeme igapäevaselt auditooriumide prügikaste mattumas kohvitopside alla. Mis on sellise vastuolu põhjuseks? Kevadsemestril (õa 2019/2020) Topsivaba TLÜ I etapis läbiviidud uuring näitas, et väga paljud Tallinna ülikooli liikmeid juba kasutab korduvkasutatavaid topse ja enamus küsitlusele vastanutest peab nende kasutamist oluliseks.
Projekti eesmärgiks on leida TLÜ jaoks lahendused ühekordsete nõude asendamiseks korduv-kasutatavatega. Disainida ülikooli kohvikutele tassiringluse süsteem ja leida selleks sobivaima tassi disain, tassiringluse süsteemi käivitamise kampaania ja tulemuste kommunikatsioon.

The aim of the project

Projekti eesmärgiks on leida TLÜ jaoks lahendused ühekordsete nõude asendamiseks korduvkasutatavatega. Disainida ülikooli kohvikutele tassiringluse süsteem ja leida selleks sobivaima tassi disain, tassiringluse süsteemi käivitamise kampaania ja tulemuste kommunikatsioon.

Plakatikampaaniat ei tee!!!

Supervisor(s)

MK

Mihkel Kangur

mihkelk@tlu.ee

LP

Liisa Puusepp

liisa@tlu.ee

#topsiringlus #jätkusuutlikkus #ühekordsed topsid #kohvi #kohvik #roheline ülikool #säästev areng #jätkusuutlik areng

Project members

E
Erik
H
Helina
G
Geili
C
Cecilia-Martina
A
Agathe
J
Jaanus
A
Anne-Liis
C
Chrisanne
R
Ranno
M
Milena
K
Kristina
K
Katarina Eva
P
Paula Joanna
H
Heili
M
Marilind
P
Pamela
J
Jelizaveta
A
Alina
A
Alisa
A
Aikaterini Evangelia
Organisatsioonikäitumine (2)
Linnakorraldus (2)
Reklaam ja suhtekorraldus (2)
Rekreatsioonikorraldus (2)
Kehakultuur (1)
Vene filoloogia (2)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (3)
Sotsioloogia (1)
Keskkonnakorraldus (3)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (1)
Sotsiaalne ettevõtlus (1)

Project materials

Topsivaba-TLÜ-II-raport.pdf (2.73 MB) Portfoolio
Topsivaba TLÜ II.pptx (5.43 MB) Esitlus