KAE-ELU II - Unistades jätkusuutlikust tulevikust

2015. aastal on võtsid ÜRO liikmesriigid vastu ülemaailmsed kestliku arengu eesmärgid (KAE) kuni aastani 2030 (https://sdgs.un.org/goals). Uute eesmärkide sõnastamisel lähtuti printsiibist, et kestliku arengu tagamiseks saab igaüks võtta vastutust. See erineb varasemast lähenemisest, kus ühiskonna kestlikkuse vastutus jäeti riikidele ja suurkorporatsioonidele. Vastutuse võtmine globaalsete protsesside eest nõuab uudset lähenemist probleemide mõistmisel, tunnetamisel ja lahendamisel. Kestliku arengu väljakutsed on oma olemuselt interdistsiplinaarsed, nad nõuavad kompleksset lähenemist ja protsesse juhtivate tegurites mitmekülgset tundmist.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

LP

Liisa Puusepp

liisa.puusepp@tlu.ee

MK

Mihkel Kangur

mihkel.kangur@tlu.ee