Väikelaste keeleõppevideod II

Varase eesti keele kui teise keele õppe materjale peaaegu et ei ole olemas, kuid vajadus nende järele on suur. Õppematerjale vajavad nii lasteaedade eestikeelsed õpetajad kui ka lapsevanemad, kes sooviksid oma lapse teise keele omandamist toetada. Just praegusel digiajastul, aga ka seoses koroonast tingitud distantsõppe vajadusega on sellised keeleõppematerjalid, mida laps iseseisvalt kodus vaadata saab, väga tähtsad. Tegemist on eelmise aasta projekti jätkuga.

The aim of the project

Projekti eesmärk on koostada varase eesti keele omandamist toetavad keeleõppevideod (eel-A1 keeletasemele).

Eesmärgi täitmiseks: 

Õppematerjalide teoreetiline alus on teaduspõhine. Üliõpilastel tuleb otsida eri uuringutest vastust küsimustele, kuidas toimub varane teise keele omandamine, milliseid varaseid keeleõppemeetodeid on mujal maailmas seni edukaks peetud ja mida täpsemalt uuringud selle kohta ütlevad, millised on varase teise keele õppe etapid-perioodid, milline on väikelapse keeleline pagas oma emakeeles (nt kolmeaastaselt) ja millistest n-ö keeletükkidest võiks teise keele omandamine alguse saada.

  • Kaardistatakse eesti keeles ja teistes keeltes olemas olevad elektroonilised keeleomandamismaterjalid (mängud, videod jms).
  • Analüüsitakse väikestele lastele mõeldud keeleomandamisvideosid (nii eesti kui ka teistes keeltes) ning tuuaks välja olemasolevate materjalide positiivsed ja negatiivsed küljed.
  • Töötatakse läbi EKI õpetaja tööriistade lehekülg, et vaadata, kuidas keeletaseme määramine konkreetse teksti peal töötab.
  • Küsitletakse lasteaiaõpetajaid ja klassiõpetajaid, kes töötavad muukeelsete lastega ja tehakse seeläbi kindlaks kõige tähtsamad teemad, mille kohta materjali napib.
  • Töötatakse välja videotes kasutatavad teemad. Iga video jaoks kindel komplekt õpieesmärke: 1) kultuurinorm, eetilised väärtused mingis kindlas suhtlussituatsioonis; 2) grammatikavahendid (nt söögilauavestluses osastavas käändes objektid, palun mulle kurki, tomatit, piima jms: 3) sõnavara.
  • Töötatakse välja konkreetsete videote tegelased ja süžeed ning koostatakse filmimiseks skriptid.
  • Filmitakse videod ning lisatakse erinevatesse veebikeskkondadesse.

Supervisor(s)

AK

Andra Kütt

andrakig@tlu.ee

RA

Reili Argus

argusr@tlu.ee

Group members

V
Valeria
A
Anna
M
Marjana
U
Urmas-Villem
A
Anu
M
Mariia
Early Childhood Education (1)
European Modern Languages and Cultures (1)
Linguistics and Language Editing (1)
Applied Computer Science (1)
Special Education (1)
Educational Leadership (1)
Rühm I

Group members

H
Helen
J
Johanna
K
Kelly
A
Annika
R
Rines
A
Alina
Eripedagoog-nõustaja (1)
Educational Leadership (1)
Early Childhood Education (3)
European Modern Languages and Cultures (1)
Rühm II

Group materials

Portfoolio_Rühm_II.pdf (423.36 KB) Portfoolio

Group members

V
Veronika
K
Kaisa-Janne
M
Maarja
M
Mari-Liis
M
Marju
Educational Sciences (1)
European Modern Languages and Cultures (2)
Special Education (1)
Early Childhood Education (1)