Märkamatu keeleõppe metoodika

Projekt võtab kokku varasemates projektides loodu ja kirjeldab metoodikat

The aim of the project

Luua kasutamisvalmis märkamatu keeleõppe metoodiline juhend ja metoodikat tutvustav veebileht, sh videomaterjal, pildimaterjal ja tekst.  

Project members

Government and Administration (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Education (1)
Physical Education (2)
Physical Education (1)
Asian studies (1)
Social Work (2)
Special Education (1)
Theory of Culture (1)
Physical Education (2)
Information Science (1)
Anthropology (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Physical Education (1)