Proovikivi veebilehe uuendamine ja "Koos suudame" konkursi korraldamine III

Selles ELU projektis on sul võimalik osaleda haridusalgatuse Proovikivi (proovikivi.ee) arendamisel (sel semestril fookusega veebilehe uuendamisel ja arendamisel) ja korraldada "Koos suudame" konkurssi. Konkurssi oleme koos Siseministeeriumi ja ELU tudengitega korraldanud juba kaks aastat. Iga aasta lisame ehitame eelnevate ELUde kogemuste peale!

The aim of the project

Proovikivi on algatus, mille eesmärk on muuta haridus elulisemaks ja praktilisemaks viies laste ja noortega tavapärase õppetöö ning noorsootöö raames ellu projekte, mis annavad panuse mõne olulise probleemi lahendamisse ja kogukonna/ühiskonna arengusse.

Meie visioon on aastaks 2035 koos noorte nende juhendajate-õpetajate ning erinevate kogukondadega anda oluline ja mõõdetav panus Eesti ning ühtlasi maailma kestlikusse arengusse (panustame Eesti 2035 strateegiasse)! Lisaks on üks meie suur eesmärk muuta haridus elulisemaks ja praktilisemaks: usume, et hariduse üks oluline osa on õppida olema aktiivne kogukonna liige ja meeskonnamängija, kes tahab ja julgeb luua muutusi. Sellel semestril on Sul võimalus ELU projekti raames aidata sellele eesmärgile kaasa!

Selle ELU projekti kitsam eesmärk on:

1) ellu viia seni parim "Koos suudame" konkurss. Konkursile kutsume 6.-12. kl noori ja nende juhendajaid, kellest silmapaistvamaid tunnustame kooliaasta lõpus. Konkursi ellu viimiseks on vaja selle kohta infot levitada erinevatel viisidel, toetada osalejaid ja ette valmistada tähistamise sündmus - selles ELU projektis ongi sündmuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Siinkohal on tudengitel loominguline vabadus!

2) parandada ja värskendada Proovikivi veebilehte / platvormi, et see kõnetaks sihtgruppe (eriti õpetajaid) ja oluline info oleks kergemini leitav. 

 

Supervisor(s)

MH

Maarja Hallik

maarjah@tlu.ee

Co-supervisor(s)

AT

Anu Tammeleht

tammele@tlu.ee

#haridusinnovatsioon #ettevõtlikkus #aktiivne kodanik #veebidisain #konkurss #proovikivi #noored #maailmamuutjad #kestliku arengu eesmärgid #projektipõhine õpe #programmeerimine #turundus #koolid #õpetajad

Group members

M
Mari
R
Riin
L
Liis
B
Binjamin Juv
L
Loore
A
Agnes
A
Anneli
Integrated Natural Sciences (1)
Special Education (1)
Vocational Pedagogy (1)
Public and Business Management (1)
Teacher of Physical Education (2)
Recreation Management (1)
Grupp 1: "Koos suudame" lõpuüritus ja õpetajate kaasamine

Group members

M
Marleen
B
Betti
D
Desiree
I
Irina
L
Leino
Early Childhood Education (1)
Social Pedagogics and Child Protection (1)
Education (1)
Open Academy (1)
Vocational Pedagogy (1)
Grupp 2: sotsiaalmeedia ja turundus, laulu loomine, sponsorid

Group materials

Group members

K
Kristina
I
Igor
J
Jane
T
Triinu
A
Aliis
Contemporary Media (1)
Asian studies (1)
Early Childhood Education (1)
Public and Business Management (1)
Management of Information Technology (1)
Grupp 3: Proovikivi veebileht