Rohelise filmitootmise mudeli väljatöötamine

Säästva filmitootmisega seotud teemade kaardistamise ja analüüsimise tulemusel töötatakse välja säästva filmitootmise mudel.

The aim of the project

ELU projekti eesmärk on kaardistada jätkusuutliku filmitootmisega seotud teemad, lahutada elementideks filmi tootmisahel arendusest järeltöötluseni ja eritleda süsiniku jalajäljega seonduv, katsetada konkreetse pilootprojekti baasil rahvusvaheliselt tunnustatud süsiniku jalajälje kalkulaatoreid Albert ja Eureca. Uurida BFMi tootmispraktikat ja töötada välja juhtnöörid BFMi tootmisosakonnale ressursside ja heitmete vähendamiseks.

Supervisor(s)

RV

Riho Västrik

vastrik@tlu.ee

JT

Jaanus Terasmaa

jaanus.terasmaa@tlu.ee

AA

Anneli Ahven

ahven.ahven@gmail.com

#filmitootmine #säästev areng #keskkonnakaitse

Project members

L
Lysette
L
Ly Aurely
M
Merli
A
Aleksandra
R
Ralf
M
Marian
K
Karmel
N
Nadezhda
J
Johanna
D
Doris
A
Alisa
E
Erli
Bioloogia (kõrvalerialaga) (1)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (1)
Dokumentaalfilm (1)
Alushariduse pedagoog (1)
Kirjalik tõlge (1)
Psühholoogia (1)
Dokumentaalfilm (1)
Integreeritud loodusteadused (2)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (1)

Project materials

ELU projekti portfoolio.pdf (151.51 KB) Portfoolio